• Danh mục chỉ tiêu đánh giá hàng năm
 • Skip Navigation Links.
  Collapse Chỉ tiêu kinh tếChỉ tiêu kinh tế
  Tốc độ tăng trưởng GRDP theo chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh (giá so sánh 2010)
  GDP theo chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh (giá HH)
  Collapse Lĩnh vực: Nông, Lâm, Thủy sảnLĩnh vực: Nông, Lâm, Thủy sản
  Tổng sản phẩm trên địa bàn quy đổi theo Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng CP (TCTK đã tính toán và công bố theo giá 2010)
  Tốc độ tăng giá trị sản xuất
  Giá trị tăng thêm
  Sản phẩm: Tỷ lệ che phủ rừng
  Collapse Sản phẩm: Lương thực có hạtSản phẩm: Lương thực có hạt
  Thóc
  Ngô
  Sản phẩm: Cafe
  Sản phẩm: Cao su
  Collapse Lĩnh vực: Công nghiệp, Xây dựngLĩnh vực: Công nghiệp, Xây dựng
  Giá trị tăng thêm ngành Công nghiệp
  Sản phẩm: Điện phát ra
  Collapse Lĩnh vực: Dịch vụLĩnh vực: Dịch vụ
  Thương mại
  Vận tải
  Sản phẩm: Tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội
  Collapse Chỉ tiêu xã hộiChỉ tiêu xã hội
  Dân số trung bình
  Tỷ lệ tăng dân số
  Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn 2011-2015)
  Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong số lao động đang làm việc trong nền kinh tế
  Tuổi thọ trung bình
  Số thuê bao điện thoại/100 dân
  Số thuê bao Internet/100 dân
  Diện tích nhà ở bình quân sàn/người
  Số lao động được đào tạo việc làm
  Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị
  Lĩnh vực: Tỷ lệ tăng dân số
  Lĩnh vực: Dân số trung bình
  Collapse Chỉ tiêu Tài nguyên - Môi trường và phát triển bền vữngChỉ tiêu Tài nguyên - Môi trường và phát triển bền vững
  Tỷ lệ che phủ rừng
  Tỷ lệ dân số ở xã, bản được cung cấp nước hợp vệ sinh
  Tỷ lệ dân số ở thị trấn được cung cấp nước sạch
  Thu gom chất thải rắn ở thị trấn
  Tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế đạt tiêu chuẩn
  Tỷ lệ xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
  Lĩnh vực: Tỷ lệ che phủ rừng